تیم وبیرو

ما که هستیم؟

Pedram Gholizadeh

SEO Master – CEO

Ahmad Mousavi

Senior Digital Marketer

Mehrnaz Tabari

WordPress Developer

Kian Babai

Senior Web Developer

Peyman Raad

Content Developer

Amir Saeidi

Social Media Marketer

Sara Rahmati

SEO Technical

Faeze Omidvar

Content Developer

 

و عزیزانی که اجازه انتشار تصاویرشان را در فضای اینترنت نداریم ❤