نمونه کارها

دانشگاه قبرس شمالی
دکتر بدن
املاک قبرس شمالی
نخ مارکت
طراحی وبسایت فروشگاهی نخ مارکت   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
استاد رحیمی
طراحی وبسایت آموزشی استاد رحیمی   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
پیام آوران سلامت
طراحی وبسایت فروشگاهی پیام آوران سلامت   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به
سرمایش
طراحی وبسایت فروشگاهی سرمایش   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب کارفرما
سبحان پرو
طراحی وبسایت تعاونی سبحان پرو   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی پنل کاربری ادمین : ثبت
ویژن پلاست
طراحی وبسایت ویژن پلاست   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب کارفرما
مبلمان فیدار
طراحی وبسایت نمایشگاهی مبلمان فیدار   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
ماکان پروتئین
طراحی وبسایت فروشگاهی ماکان پروتئین   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
ایران سایت
طراحی وبسایت شرکتی ایران سایت   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
ایران میرور
طراحی وبسایت فروشگاهی ایران میرور   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
هرون ۳D
طراحی وبسایت فروشگاهی پرینتر هرون   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
هیت تریس
طراحی وبسایت نمایشگاهی هیت تریس   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب
آوا کادو
طراحی وبسایت فروشگاهی آواکادو   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب کارفرما
آریامستربچ
طراحی وبسایت نمایشگاهی آریامستربچ   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب کارفرما
صرافی علیرضا
طراحی وبسایت صرافی علیرضا حاجی ابول لو و شرکا   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس سیستم دریافت
آف ترای
طراحی وبسایت گردشگری آف ترای   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی به انتخاب کارفرما در بستر وردپرس طراحی ررابط گرافیک و بنرهای تبلیغاتی
آموزشگاه سی رنگ
طراحی وبسایت آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی ببر پایه قالب قدیم PHP بر پایه وردپرس طراحی رابط
مسترصنایع
طراحی وبسایت وبلاگی مسترصنایع   خدمات انجام شده : طراحی قالب اختصاصی بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی رابط گرافیک کاربری به انتخاب کارفرما
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن